Idézetek

Többségében Thich Nhat Hanh magyarul megjelent köteteiből vett idézetek olvashatók itt. 

Ébredjünk fel, hogy a jövőnek legyen esélye

Ha szeretnénk átalakítani a társadalomban az el nem fogadást, a megkülönböztetést, a sóvárgást, a haragot és a kétségbeesést, azt megtehetjük azáltal, ha követjük az öt éber figyelem gyakorlat erkölcsi iránymutatásait: az igaz szeretet és együttérzés tényleges gyakorlását, mely világosan megmutatja, hogyan éljük egymással és a Földdel harmóniában az életünket.

Sokan haragot és frusztrációt érzünk a környezet pusztítását, az igazságtalanságot és az egyenlőtlenséget látva, kétségbeesünk, mivel egyénként nincsen elég erőnk az életmódunk átalakításához. A közösségi összefogás segít, hogy egyesítsük az energiáinkat, és összhangban cselekedjünk. A közös gyakorlás az egyén és a társadalom számára is átalakulást és gyógyulást hoz.

A buddhizmus a bölcsesség forrása, nem pusztán az áhítat, hanem a megértés és a szeretet gyakorlásának ősi hagyománya. A dharma szellemisége rokon a tudomány látásmódjával, mindkettő segít nyitott és előítéletmentes gondolkodást kialakítanunk magunkban.

Bármilyen kultúrából jövünk, bármilyenek a spirituális gyökereink vagy hiedelmeink, mindannyian hozzájárulhatunk a közös felébredéshez. Az ösvény a maitrí, azaz a szerető kedvesség, a barátság és az összetartozás gyakorlásán keresztül vezet.

Csak a kollektív felébredés adhat elég erőt azokhoz a változtatásokhoz, amelyekkel megóvhatjuk önmagunkat és a bolygót. Az összefogás és a testvériség energiája nélkül semmire sem jutunk, ez elengedhetetlen a jelen pillanat és a jövő átformálásához. A testvériség szobrának kifaragásához idő kell, de általa reményhez jutunk.

A jövő a fiatalok nemzedékéé. Muszáj felébrednünk. A változás, a cselekvés lehetséges, mindannyian segíthetünk. Ne csüggedjünk! Mindig tehetünk valamit. Még van esély. Ismerjük fel, mi a dolgunk, tegyük meg, így békét lelünk.

Thich Nhat Hanh: A zen és a bolygó megmentésének művészete (Ursus Libris, 2022. Fordította: Máriás Petra.)

Merre tart a lovunk

Van egy zen történet egy lovasról, aki sebesen vágtatott. Egy útelágazásnál utána kiáltott egy barátja: „Merre tartasz?” A férfi így válaszolt: „Nem tudom. A lovat kérdezd!” Az emberiség helyzete most pont ilyen: napjainkban a ló a technológia. Magával ragadott bennünket, és irányíthatatlanná vált.

Kezdetben a Google mottója ez volt: „Ne légy gonosz.” Ez vajon reális? Lehetséges egyáltalán? Lehet rengeteg pénzt keresni anélkül, hogy gonoszok lennénk? Próbálják ezt megvalósítani, de eddig nem sok sikerrel. A technológia elidegenít bennünket önmagunktól, a családunktól és a természettől is –, a természet mégis képes a gyógyításra és a táplálásra. Mi viszont annyi időt töltünk a számítógépünk előtt, hogy már nem vagyunk kapcsolatban magunkkal, a családunkkal és a Földanyával. A civilizáció tehát rossz irányba halad. Lehet, hogy nem ölünk meg vagy semmizünk ki embereket azzal, ahogyan pénzt keresünk, mégis rámegy a saját életünk, boldogságunk, a szeretteink és a Földanya élete és boldogsága.

Valójában ahelyett, hogy a tudomány és a technológia vívmányait a bolygó megmentésére fordítanánk, a piacgazdaság arra használja a technológiát, hogy kielégítse a vágyainkat, és még inkább kizsákmányolja a Földet. Sajnos leginkább arra használjuk a technikát, hogy kielégítsük a sóvárgásainkat, és elmeneküljünk a jelen pillanatból. Elegendő tudással rendelkezünk önmagunk és a Föld megmentéséhez, azonban a hajlandóságunk még nincs meg hozzá. A kérdés, hogy a technológia hogyan válhat integrációs erővé ahelyett, hogy pusztítást végezne? A technológiai cégek milyen újításokkal segíthetik az embereket, hogy jól bánjanak magukkal, az alkalmazottjaikkal és a Földdel?

Thich Nhat Hanh: A zen és a bolygó megmentésének művészete (Ursus Libris, 2022. Fordította: Máriás Petra.)

A buddhizmusban a jelenségek...

A buddhizmusban a „jelenségek és különvaló dolgok egyenkénti megvizsgálásának” alapelvét követjük, amikor a valóságot tanulmányozzuk. Ez hasonlít a klasszikus és modern tudomány eltérő megközelítéseihez: a klasszikus tudományban alkalmazott módszereket hátra kell hagynunk a kvantumfizika világába lépve. Amikor a végső igazságot akarjuk megközelíteni, és szeretnénk megszabadulni minden megkülönböztetéstől és téves nézettől, magunk mögött kell hagynunk az összes szót, fogalmat és elképzelést, amelyek hasznunkra váltak a jelenségek világának megismerésében. Ez nagyon fontos.

Az éber figyelem segít megértenünk, hogy mikor szembesülünk a hagyományos igazsággal, és mikor a végső igazsággal, anélkül, hogy az egyik vagy a másik csapdájába esnénk.

Így szabadok maradunk. Mindkét igazság elfogadása lehetséges. Nem állíthatjuk, hogy az egyik igazság jobb a másiknál, vagy az az egyetlen igazság.

Thich Nhat Hanh: A zen és a bolygó megmentésének művészete (Ursus Libris, 2022. Fordította: Máriás Petra.)

A vietnámi háború idején...

A vietnámi háború idején Amerika félmillió katonát küldött az országba, akik sok vietnámit megöltek. Lerombolták a falvainkat, tökretették a gyermekeinket. Közel ötvenezer amerikai katona életét vesztette Vietnámban, sok százezren hazatérve pedig súlyos lelkiállapotba kerültek, hosszú pszichoterápiára volt szükségük. A gyakorlásom lényege, hogy nem gyűlölöm ezeket az amerikai katonákat, akik Vietnámba jöttek, mivel ők is az intelligenciát és együttérzést teljesen nélkülöző politika áldozatai. Valahányszor Amerikába látogatunk, hogy elvonulásokat tartsunk, amerikai veteránok számára is szervezünk ilyen programot, hogy segítsük a gyógyulásukat és az életük újrakezdését. Közülük sokan visszatértek Vietnámba, hogy jóvátegyék az országunknak okozott károkat.

Az a tapasztalatom, hogy a megbocsátás lehetséges. Sok igazságtalanságot, szenvedést és háborút éltem át. Sokan követtek el igazságtalanságot ellenem, a saját népem, a saját nemzetem ellen. Az együttérzés és a megbocsátás lehetséges, ha sikerül meglátnunk azoknak a szenvedését, akik szenvedést okoztak nekünk. Ezt a szenvedést megértve megszületik bennünk az együttérzés, és képesek vagyunk megbocsátani.

Thich Nhat Hanh: A zen és a bolygó megmentésének művészete (Ursus Libris, 2022. Fordította: Máriás Petra.)