Idézetek

Többségében Thich Nhat Hanh magyarul megjelent köteteiből vett idézetek olvashatók itt. 

Thay megtanította, hogy...

"Thay megtanította, hogy visszatérjek a légzésemhez, és minden egyebet kizárva elidőzzek benne. Így lehetünk leginkább önmagunk: szétáradhat bennünk a nyugalom, ami lehetővé teszi a világos gondolkodást. Ebből táplálkozva a jelen pillanatban megszülethet a szívünkben a mély felébredés és az együttérzés, amit még az úgynevezett „ellenségeink” szívében is megláthatunk és megérinthetünk.

Ne feledjük, hogy a felébredés és az együttérzés mindig ott van bennünk, még abban a pillanatban is, amikor éppen beleveszünk a haragba, a félelembe vagy a kétségbeesésbe. Kapcsolatba léphetünk a bennünk lakó szentséggel, bárminek is nevezzük: Istennek, Allah-nak, Brahmannak vagy buddha-természetnek. Ha visszatérünk a tudatos be- és kilégzésünkhöz, elcsendesedünk, nem teszünk vagy mondunk semmit, még csak nem is gondolkodunk, azonnal közel kerülünk ehhez az energiához. Néhány pillanatig csakis a be- és kilégzésünkre figyelünk, így megérinthetjük azt a békét, együttérzést és tiszta tudatot, ami már eddig is mélyen bennünk volt."
(Chan Khong nővér gondolatai)

Thich Nhat Hanh: A zen és a bolygó megmentésének művészete (Ursus Libris, 2022. Fordította: Máriás Petra.)

A Föld tartója

A Lótusz szútrában szerepel egy különleges bódhiszattva, Dharanimdara, akit „a Föld tartójának” is neveznek. A név jelentése: „aki a Földet tartja”, aki óv és védelmez.

Rá igazán nagy szükség van napjainkban. A Földet megtartó bódhiszattva az élet fenntartásához szükséges energia forrása.

A feladata a kommunikáció, a kapcsolat elősegítése az emberek és más fajok között, valamint a Föld és a környezet védelme. A szerepe olyan, mint a mérnöké vagy építészé: mindenkit befogadó teret teremt, a két partot összekötő hidakat és a szeretteinkhez elvezető utakat épít. Fontos felismernünk a Földet tartó bódhiszattva jelenlétét önmagunkban és a környezetünkben. Mi is teremthetünk mindenkit befogadó teret, mi is segíthetünk az emberek közti kommunikáció helyreállításában, és a szívek közti hidak építésében.

Thich Nhat Hanh: A zen és a bolygó megmentésének művészete (Ursus Libris, 2022. Fordította: Máriás Petra.)

Az élet határtalan

A legtöbben azonosulunk az érző vagy „élőlények” és nem-érző vagy „élettelen” dolgok közötti megkülönböztetéssel. Ugyanakkor az evolúciós tudomány állítja, hogy nem csak emberi, hanem állati, sőt, ásványi őseink is vannak. Téves elgondolás, hogy az élőlényeket kiemeljük az élettelen világból, és elkülönítjük a kettőt.

Nem-érző összetevőkből épülünk fel. A porszem, a parányi részecske, a szösz is mi vagyunk, és mi is ott vagyunk bennük. Muszáj meghaladnunk a test és elme, az anyag és szellem, a tudat és az anyagi világ fogalmait. Ezek nagy akadályt jelentenek. Napjainkra a tudósok már felfedezték, hogy még a fotonok és az elektronok is rendelkeznek saját intelligenciával, ez pedig nem kevesebb a tudatnál. Nem élettelenek, hanem igenis érző lények. A kukoricaszemnek is megvan a maga bölcsessége: elültetjük, és tudja, hogy alig tíz nap múlva hogyan hajtson ki, majd szárba szökik, leveleket, virágot és kukoricacsövet növeszt. Az úgynevezett élettelen dolgok nem is annyira élettelenek, nagyon is élettel telik.

Thich Nhat Hanh: A zen és a bolygó megmentésének művészete (Ursus Libris, 2022. Fordította: Máriás Petra.)

Az ember mindenben jelen van...

Az ember mindenben jelen van, és az emberben is ott van minden. Megláthatjuk, hogy ott van bennünk a hegy, ott vannak bennünk a felhők is. Nem pusztán arról van szó, hogy a múltban voltunk felhők és hegyek, hanem ma is felhők és hegyek vagyunk. Voltunk halak, madarak és hüllők is. Igaz, hogy emberek vagyunk, ugyanakkor minden ott van bennünk. Ha ezt megértjük, tudatára ébredünk, hogy csak úgy óvhatunk meg más fajokat, ha önmagunkat is megóvjuk. Ez a kölcsönös létezés, a mélyökológia leglényegibb tanítása.

A zen világ így fogalmaz: „A meditáció gyakorlása előtt a hegyeket hegynek, a folyókat folyónak láttam. Gyakorlás közben megláttam, hogy a hegyek már nem hegyek, a folyók pedig nem folyók. A gyakorlás után pedig megértettem, hogy a hegyek valóban hegyek, a folyók valóban folyók.” Ez a látásmód szabadságot hoz.

Thich Nhat Hanh: A zen és a bolygó megmentésének művészete (Ursus Libris, 2022. Fordította: Máriás Petra.)