Idézetek

Többségében Thich Nhat Hanh magyarul megjelent köteteiből vett idézetek olvashatók itt. 

Tudvalevő, hogy a Homo sapiens....

Tudvalevő, hogy a Homo sapiens nem régen jelent meg a Földön. Alighogy felbukkantunk, és máris főnökösködünk. Kivételesnek képzeljük magunkat. Azt gondoljuk, hogy mindenek felett állunk, mintha nekünk teremtettek volna minden más fajt. Ezzel a hozzáállással pedig mérhetetlen kárt okozunk a Földnek.

Thich Nhat Hanh: A zen és a bolygó megmentésének művészete (Ursus Libris, 2022. Fordította: Máriás Petra.)

Az első elvetendő eszme az énről alkotott elképzelés....

Az első elvetendő eszme az énről alkotott elképzelés. Ez a hiedelem minden emberben mélyen gyökerezik: lényege, hogy létezik egy én, amely elkülönül a világ többi részétől, hogy mi önmagunk vagyunk, de mindenki és minden más, beleértve a Földet is, nem "mi" vagyunk. Azzal a mély hiedelemmel születünk, hogy elkülönültek vagyunk: "Én nem te vagyok. Ez a te problémád, nem az enyém." Az eszünkkel talán felfogjuk, hogy önmagában semmi sem létezhet, de valójában elhisszük, hogy ez mégis lehetséges, és úgy viselkedünk, mintha különálló identitással rendelkeznénk. Ez a gondolkodásunk és a viselkedésünk alapja, ami sok szenvedéshez vezet. Ennek az eszmének az elvetése intenzív gyakorlást igényel.

Thich Nhat Hanh: A zen és a bolygó megmentésének művészete (Ursus Libris, 2022. Fordította: Máriás Petra.)

Soha nem felejtem el azt a vietnámi reggelt....

"Soha nem felejtem el azt a vietnámi reggelt, amikor a Saigon folyó partján rátaláltam négy lelőtt barátom holttesttére. Abban a pillanatban elöntött a harag, a félelem és a kétségbeesés. Mégis több órán át sikerült gondolkodás, hibáztatás, ordítás vagy káromkodás nélkül követnem a légzésemet a figyelmemmel. Megidéztem Avalokitésvara bódhiszattva nevét, és minden erőmmel próbáltam megérinteni magamban a szeretet, a béke és az együttérzés magjait. Nem volt könnyű. Elárasztott a kétségbeesés. De minduntalan visszatértem a légzésemhez, így lassan növekedett bennem a mély nyugalom és a csend. A szívemben szétáradt a lágy békesség, és a munkatársaimmal együtt szeretettel, megértéssel és megbocsátással tudtunk válaszolni a támadóknak. A bennem lévő csendben megláttam, hogy parancsot teljesítettek, nem akarták megtenni, de muszáj volt. Amikor szeretett barátaink temetésén beszédet mondtunk, a támadók informátorai is ott voltak. A szívünkben lakó szeretet megérintette az ő szívükben lakó szeretetet, így soha többé nem támadtak ránk."
(Chan Khong nővér gondolatai)

Thich Nhat Hanh: A zen és a bolygó megmentésének művészete (Ursus Libris, 2022. Fordította: Máriás Petra.)

Tévedés azt hinnünk...

Tévedés azt hinnünk, hogy saját, az őseinktől és a világegyetemtől elkülönült énünk van. Az én létezik, de nem-én összetevőkből épül fel. Ha éber figyelemmel és összpontosítással élünk, egyre mélyebben megérintjük a bennünk lakó igazságot. Egy napon pedig ráébredünk, hogy a világegyetem a támaszunk.

Thich Nhat Hanh: A zen és a bolygó megmentésének művészete (Ursus Libris, 2022. Fordította: Máriás Petra.)