Idézetek

Többségében Thich Nhat Hanh magyarul megjelent köteteiből vett idézetek olvashatók itt. 

A "tudomás" szóban minden benne van

A legtöbb ember csak hullámként éli át önmagát, és közben teljesen megfeledkezik a vízről. Hozzászoknak, hogy a születés és halál által kijelölt keretek között éljenek, tudomást nem véve arról, ami nem születés és nem halál. Ahogyan a hullám is részt vesz a víz életében, mi is részesülünk a nem születés és nem halál életében. Csupán tudomást kell szereznünk erről, tudatosítanunk kell magunkban, hogy a nem születésben és a nem halálban élünk. Minden benne van a tudomás szóban. Tudomást venni erről, egyszerűen csak tudni róla, ebből már következik az átélés, a megvalósítás is, ami nem egyéb, mint éberség. Minden meditatív tevékenység a felébresztésünkre irányul, hogy tudomást szerezzünk erről az egyetlenegy dologról: a születés és halál semmilyen formában nem érinti igazi valónkat

Thich Nhat Hanh: Szívem, a Nap (http://ursuslibris.hu/szivem-a-nap/)

Félelem nélküli élet és halál

Gyakorolj, szemlélődj kitartóan a kölcsönös függőség igazságán, és hamarosan meglepő változásokat észlelsz majd magadon. Lassan kitágul a látóköröd, és azon veszed észre magad, hogy féltő együttérzéssel tekintesz a legparányibb élőlényre is. Korábban elnyomhatatlannak hitt haragod és megbántottságod lassan elenyészik, és egyszerre csak minden érző lény gondját a szíveden viseled. És ami a legfontosabb: nem félsz többé az élettől és a haláltól.

Talán már hallottál Erwin Schrödingernek, a hullámegyenlet megalkotójának a nevét. Az énről, az életről és halálról, az univerzumról, az egyről és sokról szóló elmélkedését a következő szavakkal zárja:

„Aztán nyugodtan lefekhetsz a földre, kinyújtózhatsz, és rábízod magad Földanya gondjaira, tudván tudva, hogy egy vagy ővele, és ő is egy veled. Olyan megingathatatlan, erős és sérthetetlen vagy, mint ő, sőt ezerszer erősebb és sérthetetlenebb. Amilyen biztos az, hogy egy napon el fog nyelni téged, olyannyira biztos az is, hogy ismét újraszül, hogy új küzdelmeket és szenvedéseket élhess át. És nemcsak majd egyszer, hanem minden áldott nap újjáéleszt, és nem is csak egyszer, hanem ezerszer és ezerszer, mint ahogy magába is ránt és eltemet minden nap számtalanszor. Mert örökkön-örökké és mindig és újra csak most van, ugyanaz a múlhatatlan most, csak a jelennek nem szakad vége soha.”

Ha ez a schrödingeri szemlélet mélyen áthatja a mindennapjainkat, rezzenéstelenül nézünk majd farkasszemet a halállal, és az élet viszontagságaival is.

Thich Nhat Hanh: Szívem, a Nap (http://ursuslibris.hu/szivem-a-nap/)

A tegnap hullajtott könnyek mára termékeny esővé váltak.

Tegnap még sírtam fájdalmamban. De aztán visszatekintettem, és ettől átváltoztak a könnyeim. Eső lett belőlük, frissítő és termékeny. Elhullajtott könnyeink segítenek begyógyítani a sebeinket és átalakítani a bennünk dúló fájdalmat. Ha elfojtjuk őket, tovább nő bennünk a fájdalom, s emiatt leszünk barátságtalanok másokkal. Hagynunk kell, hogy a fájdalom a felszínre törjön, s így felismerhessük, elfogadhassuk és átalakíthassuk. Különben tovább száll a gyermekeinkre és embertársainkra.
Ha bízunk abban, hogy tanulhatunk a múltból, megértjük: semmi sem maradandó, a fájdalmunk sem. A könnyek az együttérzésünket és megértésünket is táplálhatják. Így hozhat boldogságot a változás.

Thich Nhat Hanh: Vegyen körül a szeretet (Bioenergetic Kft., 2008)

A gondjainkkal törődhetünk úgy is, ahogyan az anya törődik síró kisdedével.

Szellemünkben zárlatot okoz a fájdalom, a düh, a szomorúság, a félelem. Ha engedjük, hogy úrrá legyen rajtunk, kárát látja a testünk, megsínylik az emberi kapcsolataink.
A legtöbben hajlamosak vagyunk ezeket az érzéseket elfojtani vagy elhárítani, amikor felszínre tőrnek. Ám a fájdalmunkat megtanulhatnánk szeretni is – úgy, ahogyan az anya veszi karjára síró gyermekét: belélegezve érzem a bánatomat. Kilélegezve rámosolygok a bánatomra.

Ha megtanuljuk felismerni és megszeretni a szenvedésünket, végül átalakul.

Thich Nhat Hanh: Vegyen körül a szeretet (Bioenergetic Kft., 2008)