Thay kristálytisztán fogalmaz...

Thay kristálytisztán fogalmaz: a saját elménk az egyetlen, amit hatalmunkban áll megváltoztatni, viszont minden ezen múlik. Az elménk segítségével lépünk kapcsolatba és interakcióba a világgal; ez a kétségbeesésünk, a félelmeink, a reményünk és az álmaink helye. Az elménk beállítottsága meghatározza, milyen döntéseket és tetteket váltunk valóra, és mi az, amit elkerülünk, hogyan viszonyulunk a szeretteinkhez, az ellenlábasainkhoz, és válsághelyzetben hogyan reagálunk. A Buddhizmus úgy fogalmaz, hogy az elménkkel megteremtjük a világot. Az észleleteinket meghatározza a nyelv, a kultúra, és az, hogy a társadalom hajlamos merev, szűkös kategóriákba gyömöszölni a valóságot. Ezek a megkülönböztető címkék korlátozzák a bolygó megóvását szolgáló tisztánlátásunkat és tetteinket, valamint megakadályozzák, hogy összhangban éljünk egymással és a világgal.

(Mély Odaadás nővér, a kötet szerkesztője és a kommentárok szerzője)

Thich Nhat Hanh: A zen és a bolygó megmentésének művészete (Ursus Libris, 2022. Fordította: Máriás Petra.)