A harang meghívása

Először felkészülök a meghívásra pl. az alábbi gátával: „A test, a beszéd és a tudat tökéletes egységében elküldöm a szívemet a harangszóval. Ébredjen fel a feledékenységből, aki hallja, és érje el a legtisztább nirvánát!” (Body, speech and mind in perfect oneness I send my heart along with the sound of the bell, may the hearer awake from forgetfulness and reach the clearest nirvana.)

Felveszem az ütőt, vízszintesen a két kezem közé veszem, a homlokom magasságába emelem, majd meghajlok a harang felé. Ezután felébresztem a harangot (csak hozzáérintem az ütőt és rajta tartom), ez figyelmeztet arra, hogy nemsokára meghívom (megütöm).

A gyakorlatok, meditáció, dharma beszélgetés, stb. elején háromszor hívom meg, közöttük három teljes ki-be légzést végzek. Eközben az ütőt függőlegesen magam előtt tartom, kézfejeimet rajta nyugtatva. Az utolsó meghívás után ismét három légzés, utána leteszem az ütőt, majd meghajlok.

A gyakorlás végén felébresztem a harangot és meghívom egyszer (illetve bizonyos gyakorlatok végén háromszor).

A felébresztés és a meghívások alatt a másik kezemet imatartásban a mellkasom előtt tartom.
Az utolsó meghívás után az ütőt vízszintesen a két kezem közé veszem, a homlokom magasságába emelem, majd meghajlok a harang felé.

Az utolsó gyakorlat után – mielőtt elhagyjuk a zendót – a nagy harang meghívását némi szünet követi. Utána felébresztem és meghívom a kisebb harangot, ezután lehet megmozdulni, lábat nyújtóztatni, stb., majd újabb meghívás: felállás, harmadik meghívás: meghajlás egymás felé, negyedik meghívás: meghajlás a Buddha felé.

Bizonyos gyakorlások végén, pl. étkezés alatti nemes csend vége – de nem az egyes gyakorlatok között – kétszer hívom meg a nagy harangot, csak rövid szünettel a kettő között.

A vezetett meditációnál is három meghívással kezdek, de a harmadik után csak két légzést végzek, aztán az ütő ráhelyezésével elhallgattatom. Ekkor mondom az első mondatot, majd ismét meghívom a harangot, majd újabb három légzés után leteszem és meghajolok.

A következő mondat kimondása előtt meghajolok, fölveszem az ütőt, felébresztem a harangot, majd elmondom a mondatot, utána egyszer meghívom a harangot, majd három légzés után leteszem és meghajlok.

A sétameditáció előtt a kisebb harangot ébresztem fel és hívom meg, ezután lehet mozgatni a lábakat; még egyszer meghívom, ekkor mindenki feláll; a harmadik meghívás után meghajolunk egymás felé majd balra fordulunk; végül a  negyedik meghívás után elindulunk. Az utolsó kör alatt ismét meghívom, a végén (miután mindenki visszaért a helyére) megint, majd meghajlunk és leülünk.